Kaucia (záloha)
  • v prípade ak je vozidlo vrátené v pôvodnom stave a na čas, je vratná
  • prednostne sa účtuje hlavne novým zákazníkom alebo pri rizikovom použití
  • je vždy učtovaná pri doplnkovej zápožičke (detská autosedačka, navigácia...)
  • výška sa posudzuje individuálne
  • výška je v rozmedzí 0 EUR - 500 EUR
  • kaucia sa zúčtováva v poradí: 
                1. náhrada škôd na vozidle
                2. zmluvné pokuty
                3. iné náhrady
                4. dlžné nájomné a ušlý zisk
  • nie je určená na čerpanie úhrady prebiehajúceho nájmu

Cena za prenájom
  • je splatná 30 dní vopred pri prenájme nad 30 dní
  • pri lehote pod 30 dní za celé obdobie nájmu vopred
Vyhradzujeme si právo
na základe osobného pohovoru alebo zákazníkom vyplneného dotazníka,
požadovať vyššiu kauciu alebo neposkytnúť vozidlo vôbec
a to bez nároku na poskytnutie finančnej alebo inej náhrady
za ušlý čas, ušlý zisk, cestovné či iné nároky a to i bez udania dôvodu!
Miniaplikace
     ANKETA    
V prezentácii sú použité reálne ale aj ilustračné foto

Vyhradzujeme si právo zmeny cien aj bez predchádzajúceho upozornenia!
  4/6  
Autopožičovňa Nové Zámky
Website & Webdesign:
G.I.G. Slovakia o.z.
© 2008-2019, rev. 09.50B-062019,
+421-910-132321
www.RentCarSK.sk
www.AutopozicovnaNZ.sk
www Autopožičovňa.eu