Pôsobnosť autopožičovne
 • vozidlá sú prístupné na prenájom do celej SR
 • po výslovnom súhlase autopožičovne je vozidlo možné použiť aj mimo územia SR
 • ak je nájomca z iného okresu ako Nové Zámky môže to ovplyvniť výšku kaucieVek a prax nájomcu   (nízkym či vysoký vek a krátka prax nájomcu)
 • prax sa preukazuje dobou platnosti príslušného vodičského oprávnenia
 • môže ovplyvniť výšku kaucie
 • použitie môže byť spoplatnené osobitnou sadzbou či prirážkouPoužitie vozidla mimo územa SR
 • je možné len s výslovným - písomným súhlasom autopožičovne
 • je vydávané bežne v závislosti na type vybraného vozidla
 • môže byť spoplatnené osobitnou sadzbou alebo prirážkou
 • môže byť požadovaná zvláštna kaucia
 • može byť podmienené uzatvorením osobitného poistenia
  3/6  
V prezentácii sú použité reálne ale aj ilustračné foto

Vyhradzujeme si právo zmeny cien aj bez predchádzajúceho upozornenia!
Autopožičovňa Nové Zámky
Website & Webdesign:
G.I.G. Slovakia o.z.
© 2008-2019, rev. 09.50B-062019,
+421-910-132321
www.RentCarSK.sk
www.AutopozicovnaNZ.sk
www Autopožičovňa.eu